WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

 • Staż kliniczny Klinika Arka (2005) – dr n. wet. spec. Jerzy Gawor, DVM, PhD, DAVDC, DEVDC.
 • Ukończyłem Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2006).
 • W latach 2006 – 2009 pracowałem i odbywałem staż w Przychodni Weterynaryjnej w Chotomowie.
 • W latach 2006-2010 pracowałem w Klinice Małych Zwierząt SGGW w Warszawie.
 • W latach 2010-2014 pracowałem w Lecznicy Weterynaryjnej „Wesoły Pies”.
 • Od 2006 jestem wykładowcą na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie prowadzę zajęcia ze studentami w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
 • W 2011 roku obroniłem tytuł specjalisty z zakresu „Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej”.
 • Obroniłem tytuł doktora nauk weterynaryjnych w 2014 roku. Tytuł mojej rozprawy doktorskiej: „Elementy anatomii klinicznej głowy kotów domowych krótko- i długowłosych”.
 • Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Stomatologów Weterynaryjnych (European Veterinary Dentistry Society – EVDS) i Europejskiego Towarzystwa Anatomów Weterynaryjnych (European Anatomy Veterinary Association – EAVA).
 • Prowadzę Praktykę Weterynaryjną od 2010 roku.
 • Od wielu lat współpracuje z wieloma gabinetami – klinikami weterynaryjnymi w Warszawie i jej okolicach
 • Od 2014 jestem uczestnikiem Podyplomowego Studium Chirurgii Weterynaryjnej.

WARSZTATY, SZKOLENIA, KURSY

 • Kurs stomatologiczny – Cecillia Gorrel (GB), Phillipe Hennet (F), ESSAVS Veterinary Dentistry, Halmstad, 2008
 • Warsztaty stomatologiczne – Planning and preparing orthodontic appliances for correction of malposition of the canine tooth in dogs. Steve Holmstrom (USA) and Ira Luskin (USA). 19th EVDS Congress, Nice, France, 23.09.2010
 • Warsztaty stomatologiczne – Unilateral rostral maxillectomy – From A-Z. Flaps, margins and osteotomy techniques. David Crossley (UK) & James Anthony (CAN). 19th EVDS Congress, Nice, France, 23.09.2010
 • Warsztaty stomatologiczne – Palate defect management, Modified split U-flaps for closure of acquired caudal hard palate defects and medially-positioned flaps for repair of traumatic midline hard palate defects – Alexander Reiter (USA), 22nd EVDS Congress, Prague, Czech Republic, 23.05.2013
 • Warsztaty stomatologiczne – Surgical Anatomy, Content: Access to and removal of mandibular, medial retropharyngeal and parotid lymph nodes. Peter Southerden (UK), Nicolas Girard (F), Alex Reiter (USA), 22nd EVDS Congress, Prague, Czech Republic, 23.05.2013
 • Warsztaty stomatologiczne – Choroby przyzębia u psów – postępowanie lecznicze – Niemiec B. (USA), Gawor J. (PL), Jodkowska K. (PL), 21ty Kongres PSLWMZ – 25.10.2013
 • Warsztaty stomatologiczne – Kurs podstawy praktyki stomatologicznej – II stopień edukacyjny szkolenia Stomatologia Małych Zwierząt, Poznań, 28-29.06.2014
 • Warsztaty stomatologiczne – Przedkongresowe Warsztaty Stomatologiczne XXII Kongresu PSLWMZ „Trudne ekstrakcje”, Warszawa, 24.10.2014